Datums en locatie voor het theorie en praktijk examen

Theorie examens

De theorie examens zijn op zaterdagen en starten om 10.00 uur. Graag uiterlijk 9.50u aanwezig.
Deze worden afgenomen in Multifunctionele centrum De Magneet. Adres: De leest 43 te Veghel.

Parkeren kan op 3 parkeerplaatsen naast en achter De Magneet. Ouders kunnen in een andere ruimte eventueel wachten.

Het theorie examen bestaat uit 50 vragen en de leerling heeft hiervoor 60 minuten de tijd.
Daarna volgt op volgorde (A-B-C-D) het ritmisch dictee. Hierna kan de leerling naar huis.

Uitslagen volgen binnen een week via onze website en mail naar de docent. Het diploma ontvang je tegelijk/wanneer praktijk is behaald.

Een examen moet minimaal 4 weken voor de gewenste datum bij Beat it muziekeducatie worden opgegeven.
LET OP! Deelname aan het examen is pas definitief als de betaling is voldaan.
De reeds aangemelde en betaalde examens geven geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Datums theorie examens 2021
13 november

Datums theorie examens 2022
12 februari
14 mei
25 juni

Praktijk examens

De praktijk examens zijn op zaterdagochtend en worden afgenomen bij Beat it Muziekeducatie, Heilig Hartplein 33a te Veghel. Parkeren kan langs het water of achter het pand, voor de deur is een parkeerverbod.

De examens worden altijd gepland tussen 09.00u en 12.30u. Vooraf ontvangt de kandidaat de exacte tijd via de mail.
Examens duren 30 minuten, dit is inclusief de uitreiking en nabespreking, graag 10 minuten vooraf aanwezig. Ouders kunnen wachten.

Een examen moet minimaal 4 weken voor de gewenste datum bij Beat it muziekeducatie worden opgegeven.
LET OP! Deelname aan het examen is pas definitief als de betaling is voldaan.
De reeds aangemelde en betaalde examens geven geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Het D praktijk examen is altijd openbaar en de kandidaat doet dit in de vorm van een concert.
Nadat theorie en het technisch examen zijn behaald.

Datums praktijk examens 2021
16 oktober
04 december

Datums praktijk examens 2022
05 februari
26 maart
21 mei
02 juli
16 juli
23 juli