Datums en locatie voor het theorie en praktijk examen

Theorie examens

De theorie examens zijn op zaterdagen en starten om 10.00 uur. Graag uiterlijk 9.50u aanwezig.
Deze worden afgenomen in Multifunctionele centrum De Magneet. Adres: De leest 43 te Veghel.

Parkeren kan op 3 parkeerplaatsen naast en achter De Magneet. Ouders kunnen in een andere ruimte eventueel wachten.

Het theorie examen bestaat uit 50 vragen en de leerling heeft hiervoor 60 minuten de tijd.
Daarna volgt op volgorde (A-B-C-D) het ritmisch dictee. Hierna kan de leerling naar huis.

Uitslagen van het theorie examen volgt binnen één week via de mail. De cijfers worden  gezamenlijk gemaild naar alle opgegeven kandidaten. Zo ook naar de betrokken docent en desbetreffende vereniging. Het diploma ontvang men tegelijk/wanneer praktijk is behaald.

Een examen moet minimaal 4 weken voor de gewenste datum bij Beat it muziekeducatie worden opgegeven.
LET OP! Deelname aan het examen is pas definitief als de betaling is voldaan.
De reeds aangemelde en betaalde examens geven geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Datums theorie examens 2024
02 november

Datums theorie examens 2025
15 maart
07 juni

Praktijk examens

De praktijk examens zijn op zaterdagochtend en worden afgenomen bij Beat it Muziekeducatie, Heilig Hartplein 33a te Veghel. Parkeren kan langs het water of achter het pand, voor de deur is een parkeerverbod.

De examens worden altijd gepland tussen 08.30u en 12.30u. Vooraf ontvangt de kandidaat de exacte tijd via de mail.
Examens duren 30 tot 45 minuten, dit is inclusief de uitreiking en nabespreking, graag 10 minuten vooraf aanwezig. Ouders kunnen wachten.

Een examen moet minimaal 4 weken voor de gewenste datum bij Beat it muziekeducatie worden opgegeven.
LET OP! Deelname aan het examen is pas definitief als de betaling is voldaan.
De reeds aangemelde en betaalde examens geven geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Het D praktijk examen is altijd openbaar en de kandidaat doet dit in de vorm van een concert.
Nadat theorie en het technisch examen zijn behaald.

Datums praktijk examens 2024
19 oktober
07 december

Datums praktijk examens 2025
08 februari
05 april
24 mei
28 juni
05 juli