Exameneisen Ha-Fa-Bra-opleidingen Beat it Muziekeducatie.
De Beat it Ha-Fa-Bra-examens worden afgenomen in twee delen. Deel 1 bestaat uit een schriftelijk theorie- en ritmisch dictee examen en deel 2 uit een praktijk examen.

Het bouwstenen examen is een voorloper op het Ha-Fa-Bra A examen en bestaat uit 1 deel. Het theoretische gedeelte wordt tijdens de praktijk mondeling getoetst.

Exameneisen kleine trom

Bouwstenen examen

Eisen Bouwstenen examen

• Het kunnen spelen van bouwsteen 7
• Roffels van 5, 9 en 17
• De theorie uit het Beat it bouwstenenboek (pagina 1 t/m 9)
• Prima Vista

A examen

Eisen A examen

SCHRIFTELIJK THEORIE EXAMEN
• Theorie A examen uit het Beat it theorieboek ABC (pagina 1 t/m 10).
• Het kunnen schrijven van een G-sleutel, F-sleutel, percussiesleutel en fermate.
• Het kunnen schrijven van de Single Paradiddle en de Flam.

RITMISCH DICTEE
Het kunnen schrijven van:
• De maatsoorten: 2/4 + 3/4 + 4/4 + 6/8
• De noten- en rustenwaarden op bladzijde 4 en 5 van het Beat it theorieboek.
• De roffels van 5, 9 en 17:

TECHNISCH PRAKTIJK EXAMEN
• Te spelen maatsoorten: 2/4 + 3/4 + 4/4 + 6/8
• Eén te spelen kleine trom werk uit het solisten repertorium 5e of 4e divisie.
• Eén te spelen set up werk uit het solisten repertorium 5e divisie.
• Eén te spelen duet op niveau 5e of 4e divisie.
• Twee korte of één lange te spelen voordracht(en) / etude(s) uit Percussion All-in snare drum deel 1, naar eigen keuze.
• In één van de te spelen werken dienen accenten op 16e noten genoteerd te zijn.

• Prima Vista:
– De etudes uit prima vista NIB A examen boek
• Versieringen:
– Enkelvoudige voorslag en viervoudige voorslag
• Improvisatie:
– Voorzin / nazin
– Voor- en naspel
• Uit het hoofd spelen:
– Ongeveer acht maten
• Receptief inzicht / vorming (= theorie aan de hand van de te spelen stukken)
• Roffels:
– 5-9-17-25-33
– Lange roffel -> crescendo + decrescendo
• Antimetrische figuren:
– Achtste triool
• Rudiments:
– Single Paradiddle
– Flam

B examen

Eisen B examen

SCHRIFTELIJK THEORIE EXAMEN
• Theorie A en B examen uit het Beat it theorieboek ABC (pagina 1 t/m 10 en 13 t/m 21).
• Het kunnen schrijven van de Single Paradiddle, Double Paradiddle en Flam.

RITMISCH DICTEE
Het kunnen schrijven van:
• De maatsoorten: 2/4 + 3/4 + 4/4 + 3/8 + 6/8
• De noten- en rustenwaarden op bladzijde 4 en 5 van het Beat it theorieboek ABC.
• De roffels van 5, 9 en 17:

TECHNISCH PRAKTIJK EXAMEN
Te spelen maatsoorten: 2/4 + 3/4 + 4/4 + 3/8 + 6/8
• Eén te spelen kleine trom werk uit het solisten repertorium 4e of 3e divisie.
• Eén te spelen set up werk uit het solisten repertorium 4e of 3e divisie.
• Eén te spelen duet op niveau 4e of 3e divisie.
• Twee korte of één lange te spelen voordracht(en) / etude(s) uit het B-boek,
naar eigen keuze.
• In één van de te spelen werken dienen accenten op 16e noten genoteerd te zijn.
• Eén van bovenstaande werken moet in de 3/8, 6/8 maatsoort staan.

• Prima Vista:
– De etudes uit prima vista NIB B examen boek
• Versieringen:
– Enkele, dubbele, drievoudige en viervoudige voorslagen
• Improvisatie:
– Voorzin / nazin
– Voor- en naspel
• Uit het hoofd spelen:
– Ongeveer acht maten
• Receptief inzicht / vorming (= theorie aan de hand van de te spelen stukken)
• Roffels:
– 5-7-9-13-17-25-33 (links en rechts)
– Open en gesloten + opbouwen
• Antimetrische figuren:
– Achtste duool – Kwarten triool
– Achtste triool
– Zestiende triool
• Antimetrische figuren:
– Zie pagina 24 van het Beat it theorieboek ABC

C examen

Eisen C examen

SCHRIFTELIJK THEORIE EXAMEN
• Theorie A, B en C examen uit het Beat it theorieboek ABC (pagina 1 t/m 10, 13 t/m 21 en 25 t/m 29).
• Het kunnen schrijven van de Single Paradiddle, Double Paradiddle en Flam.

RITMISCH DICTEE
Het kunnen schrijven van:
• De maatsoorten: 2/2 + 2/4 + 3/4 + 4/4 + 3/8 + 5/8 + 6/8 + 7/8
• De noten- en rustenwaarden op bladzijde 4 en 5 uit het Beat it theorieboek ABC.
• De roffels van 5, 9 en 17:

TECHNISCH PRAKTIJK EXAMEN
• Te spelen maatsoorten: 2/2 + 2/4 + 3/4 + 4/4 + 3/8 + 5/8 + 6/8 + 7/8
• Eén te spelen kleine trom werk uit het solisten repertorium 2e of 1e divisie.
• Eén te spelen set up werk uit het solisten repertorium 2e of 1e divisie.
• Eén te spelen duet op niveau 2e of 1e divisie.
• Twee korte of één lange te spelen voordracht(en) / etude(s) uit het C-boek,
naar eigen keuze.
• Eén van bovenstaande werken moet in de 2/2, 3/8, 5/8, 6/8 of 7/8 maatsoort staan.

• Prima Vista:
– De etudes uit prima vista NIB C examen boek
• Versieringen:
– Enkele, dubbele, drievoudige en viervoudige voorslagen
• Improvisatie:
– Voorzin / nazin
– Voor- en naspel
• Uit het hoofd spelen:
– Ongeveer acht maten
• Receptief inzicht / vorming (= theorie aan de hand van de te spelen stukken)
• Roffels:
– 5-7-9-13-17-25-33 (links en rechts)
– Open en gesloten + opbouwen
• Antimetrische figuren (in verschillende notenwaarden):
– Duool
– Triool
– Kwartool – Kwintool – Sextool
• Rudiments:
– Zie pagina 33 en 34 van het Beat it theorieboek ABC

D examen

Eisen D examen

SCHRIFTELIJK THEORIE EXAMEN

RITMISCH DICTEE

TECHNISCH PRAKTIJK EXAMEN