In samenwerking met Rhythm Impact worden de examens afgenomen voor de hafa-slagwerkleerlingen. Dit gebeurt door een externe examinator in het bijzijn van de docent. Deze examen voldoen aan de eisen van het raamleerplan slagwerk en geven de juiste indicatie van het niveau van de leerling op dat moment. Binnen de slagwerkopleidingen kennen we de volgende examens:

Bouwsteen examen
A-Examen    (theorie en praktijk)
B-Examen    (theorie en praktijk)
C-Examen    (theorie en praktijk)
D-Examen    (theorie, praktijk + openbaar eindconcert samen met het harmonie- of fanfareorkest en/of slagwerkgroep)

Theorie examens worden 4x per jaar afgenomen op locatie D’n Durpsherd Berlicum.
Voor de praktijkexamens zijn er 2 maandelijks mogelijkheden.
Dit op locatie Rhythm Impact in Berlicum of Beat it Muziekeducatie in Veghel.