Beat it Muziekeducatie is partner in de Muziekimpuls, de in 2015 gestarte overheids-subsidieregeling die als doel heeft om meer en beter muziekonderwijs in Nederland te stimuleren. Op dit moment voeren we vele muziek-coachingstrajecten uit op basisscholen in Brabant.

Het coachingstraject is voor alle groepen binnen het kindcentrum, dus ook voor de peuterspeelzaal en de schakelklas. In het traject leren we met elkaar; co-teaching. Vanuit de leervragen van de leerkrachten, wordt er actief met hen gewerkt in de klas. Onze muziekconsulenten geven voorbeeldlessen toegespitst op de vraag en geven leer-krachten handvatten om zelfstandig aan de slag te kunnen. Daarnaast bestaat het traject uit teamtrainingen en diverse momenten van  reflectie en evaluatie.

Leerkracht Alice van Bergen, voorloperschool Sint Anthonis: ‘De Impuls muziekonderwijs was een kans die we móésten grijpen. Niet alleen om alle kinderen in aanraking te laten komen met muziek – muziek was lang een ondergeschoven kindje – maar ook om ervoor te zorgen dat er straks enthousiaste en zelfverzekerde leerkrachten voor de klas staan die steengoede muzieklessen geven.’